Swedbank tar bort Billerud Korsnäs ur sin fokusportfölj

Swedbank gör en förändring i sin fokusportfölj som innebär att förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs får lämna. Inget annat bolag tas in i portföljen.
Några viktförändringar sker däremot där vikten höjs med ytterligare 2 procentenheter för de befintliga innehaven Nordea och Skanska.

Det ingår 15 bolag inom fokusportföljen, varav flest inom industri (ABB, Assa Abloy, Volvo, Sandvik, Skanska och Epiroc).