”Vi är långa Siemens, korta Vestas”

Efter att ha arbetat ihop på Fortum startade de en ny energifond som specialiserar sig på energiomställning. Fondförvaltaren Jonas Dahlqvist redogör för hur de letar upp nya bolag.

Ni kör en hedgefond inom energisektorn – vad har ni för bakgrund?

– Vi kommer från Fortum och har erfarenhet av investeringar från hela energisektorn, inklusive olja och gas. Sedan två år har vi valt att rikta in oss på temat energy transition. Vi är inga stockpickers i grunden, utan vi är mer fokuserade på underliggande drivkrafter än av enskilda bolags förträfflighet. Vi tar avstamp i de mest gynnsamma förutsättningarna för energiomställning och utifrån dessa väljer vi bolag. Eftersom energisektorn förändras blir det allt viktigare att förstå teknologier, regulatoriska förhållanden, hur energimixen ser ut på respektive marknad, faktorer som bolag inte själva kan påverka. Vi är makro- och tematiskt drivna.

Om vi börjar med solenergi, hur tänker ni där?

– Inom solenergi har vi identifierat den amerikanska marknaden som väldigt gynnsam, trots Trump. De federala delstaterna bestämmer mycket av energipolitiken själva. Kalifornien bedriver här den tuffaste agendan som många stater förväntas ta efter. USA har dessutom en stark konjunktur i ryggen och styrkan att kunna förändra sig. Det är också den region där kolkraft försvinner snabbast, och när den måste ersättas ser vi hur solkraft har goda förutsättningar att växa. Vi har en korg av solbolag som vi tror reflekterar den utvecklingen på bästa sätt. Dels de som riktar in sig mot hushåll med egenproducerad solkraft – bland annat pådrivet av att det från och med nästa år är det förbjudet att bygga hus i Kalifornien utan solpaneler – men även de som riktar sig mot solkraftsparker av större skala, pådrivet av att kostnaden för dessa understiger kostnaden för ny kolkraft i dag.

Och utifrån det är ni långa i flera solenergibolag som är verksamma i USA?

– Ja, vi har byggt en korg med fem solbolag som befinner sig på lite olika ställen i värdekedjan: Daqo New Energy, Enphase Energy, First Solar, Solaredge Tech samt Canadian Solar. Gemensamt för korgen är att den har förutsättningar för stark tillväxt de närmaste åren. Det är bolag som befinner sig på rätt plats, vid rätt tid, med rätt teknologi.

Var i världen har vindkraftsbolag bäst förutsättningar?

– Inom onshore vindkraft (landbaserad) är konkurrensen generellt sett tuffare över hela världen. Men i Europa har vi fastnat för vindkraft. Vi ser att EU har anammat en tuff kli­matagenda, och vi ser också att det är här som det är bäst förutsättningar för vindkraftsbolagen. Det gäller särskilt inom offshore, ute till havs, där de inte alls är utsatta för samma konkurrens, med samma marginalpress. Här tror vi framför allt på Siemens Gamesa, som liksom danska Vestas har kommit väldigt långt inom offshore. Vi är långa Siemens men korta Vestas, inte för att vi är negativa till Vestas men för att Vestas börsvärde är nästan dubbelt så stort samtidigt som bolagen har ungefär lika stor försäljning. Siemens och Gamesas vindkraftsverksamheter har tyngts av sammanslagningen finansiellt, men nu kommer en marginalförbättring. Teknikmässigt ser de också vassare ut, så vi tror att Siemens (Gamesas) orderingång kan bli bättre än Vestas och att de vinstutvecklingsmässigt kommer att gå snabbare fram.

Det var sol och vind. Hur ser det ut för vatten?

– Vi har ingen exponering mot vatten alls. Där saknas förutsättningar för tillväxt. Vi pratar inte om förnybar energi, utan använder gärna begreppet energy transition: vi fokuserar på att identifiera tillväxtbolag inom energiomställningen. Här är även energiteknik ett stort område. Vad gäller energieffektivitet är vi intresserade av system inom industrin, men även inom fastighetsutveckling och på byggsidan. Här gäller det återigen att vara på rätt marknader med bra makromässiga villkor, såsom en fungerande infrastruktur för grön finansiering (gröna företagsobligationer). Finska Caverion är ett bolag som har rätt exponering inom detta. Energiteknik omfattar även lagring och då är framför allt batteritillverkare intressanta.

Och på batterisidan tror ni på?

– Exempelvis SQM, ett chilenskt bolag som utvinner litium i Sydamerika. De batterirelaterade bolagen har haft det tufft till följd av fallande priser och svag volymökning. Men det är också prisfallet på batterier som till slut kommer göra att alla får råd att köpa en bra och prisvärd elbil. Då vänder utvecklingen och volymerna ökar. Marknaden har handlat ned bolag som SQM mot bakgrund av den dåliga situationen i dag. Men vi ser förutsättningarna för en vändning längre fram.

Proxy Renewable Long/Short Energy

Förvaltat kapital: 150 miljoner kronor

Kunder: Institutionella investerare

Startade i december: 2018

Utveckling sedan start: + 38OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.