Brittiska banker riskerar hundratals miljoner i högre avgift

2016-02-25 10:23 Affärsvärlden SIX

Globala banker med bas i Storbritannien riskerar att få betala hundratals miljoner pund mer i den särskilda avgift som den brittiska staten tar ut på bankernas upplåning än vad man tidigare trott.

Detta eftersom staten enligt liggande förslag breddat basen för avgiften, skriver Financial Times.

Tanken med avgiften är att den ska omfatta bankernas brittiska verksamhet, men då många banker har upplåning för sin utländska verksamhet via Storbritannien så anser den brittiska staten att man kan ta ut avgiften på den upplåningen också. Detta då en sådan konstruktionen ökar risken som det brittiska moderbolaget utsätts för.

Samtidigt vill tillsynsmyndigheter helst att bankernas finansiering sker via en och samma punkt, uppger en skattekonsult som FT talat med. Om förslaget får ligga kvar oförändrat skapar det incitament för en upplåningsstruktur som går emot vad tillsynsmyndigheterna vill, uppger skattekonsulten.

En bank som drabbas av förslaget är HSBC som nyligen, efter en tio månader lång översyn, beslutade sig för att ha kvar sitt huvudkontor i London.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom