Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hushållens sparande ökade med 97 miljarder

2016-08-31 09:04
Olikfärgade hyreshus i Sundbyberg. Foto: Hasse Holmberg / TT

Hushållens finansiella sparande, alltså nettot av transaktioner i finansiella tillgångar och skulder, ökade med 97 miljarder kronor under det andra kvartalet 2016. Det var i nivå med samma kvartal föregående år.

"Det finansiella sparandet är vanligtvis högst under årets andra kvartal eftersom merparten av aktieutdelningarna sker då", skriver SCB.

Inlåningen netto, främst på bank- och skattekonton, uppgick till 71 miljarder kronor. Samtidigt ökade lån med 77 miljarder kronor och uppgick vid utgången av andra kvartalet 2016 till 3.621 miljarder kronor.

"Det var en rekordhög kvartalsökning som skedde i samband med att amorteringskravet på nya lån infördes första juni. Tillväxttakten, som var 7,3 procent i årstakt, har däremot varit högre tidigare", skriver SCB.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 180 miljarder kronor under kvartalet, men på grund av minskat värde på flera tillgångsslag till följd av att Stockholmsbörsen sjönk, samt skuldökningen, blev ökningen i nettoförmögenheten inte lika stor.

Den finansiella nettoförmögenheten, finansiella tillgångar minus skulder, uppgick till 7.804 miljarder kronor. Det är en ökning med 54 miljarder under kvartalet.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom