Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Insiders säljer storposter

2016-08-24 10:50

En forskningschef säljer i Invisio och styrelseledamot säljer i Bufab.

Invisios chef över forskning och utveckling (FoU) och drift har sålt 23.932 aktier via 3 transaktioner där avyttringarna skedde mellan kurserna 72-74 kronor. Försäljningen uppgick därmed till cirka 1,75 miljoner kronor. Transaktionerna genomfördes den 19 augusti.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Industrileverantören Bufabs styrelseledamot Hans Björstrand har sålt 44.980 aktier via tre transaktioner till kurserna 67,66-68,25 kronor per aktie. Försäljningen uppgår därmed till drygt tre miljoner kronor. Transaktionerna genomfördes mellan 19-23 augusti.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom