Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Investmentbanken ökade sin vinst

2019-07-19 09:33
Millicoms vd Mauricio Ramos. Foto: Millicom

Trots tufft kvartal, enligt experterna, presterade Millicom.

Morgan Stanley kallar Millicoms andra kvartal för ett "tufft kvartal". Det framgår av en analys från Morgan Stanley efter att Millicom publicerat sin halvårsrapport sent på torsdagen.

"Latinamerikas tjänsteintäkt missade våra förväntningar med 2 procent och var påverkade av engångseffekter samt mobilkonkurrens", skriver Morgan Stanley.

Samtidigt efterlyser investmentbanken besked från Kinnevik om utsikterna för Kinneviks 37-procentiga ägarandel i Millicom.

Tillväxten i Millicoms organiska tjänsteintäkter och ebitda i bolagets latinamerikanska segment var något lägre än vad bolaget hade räknat med under det första halvåret.

Samtidigt var tillväxten i kassaflödet bättre än väntat.

"Vi hade förväntat oss att första halvåret skulle bli svagare än andra halvåret 2019, som en följd av det betydande bidraget från ett större statligt kontrakt i Colombia under det första halvåret 2018", skriver vd Mauricio Ramos i delårsrapporten och förklarar att bolaget därför kan stå fast vid sina prognoser för helåret 2019.

Millicomchefen lyfter fram att bolaget utvecklats positivt på flera strategiska punkter under det andra kvartalet. Bland annat har bolaget adderat nära 100.000 HFC-kunder.

Vidare uppger han att integrationen av Cable Onda löper på "mycket bra" och nu räknar Millicom med att Panamas operativa fria kassaflöde för 2019 kan överträffa Millicoms initiala förväntningar med omkring 10 procent.

Millicom har också, i linje med strategin att styra om kapital från Afrika till Latinamerika, slutfört avyttringen i Chad och förvärvet i Nicaragua.

"Trots att nuvarande makroekonomiska situation i Nicaragua är utmanande är vi exalterade över de långsiktiga tillväxtmöjligheterna vi ser i landet", skriver Mauricio Ramos.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom