Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kommunerna ser ljust på ekonomin

2015-12-07 06:36

De svenska kommunerna ser positivt på 2016. Nästan nio av tio kommuner planerar att göra överskott nästa år och nästan lika många räknar med att inte behöva höja kommunalskatten.

Det framgår av en enkät som Ekot genomfört där man frågat Sveriges samtliga 290 kommuner om deras syn på ekonomi och arbetsmarknad. 254 kommuner, eller 87,5 procent, svarade på enkäten.

Den positiva bilden av 2016 delas också av Sveriges Kommuner och Landsting. Där bidrar även de extra drygt åtta miljarderna som staten lovat kommunerna för att klara av flyktingsituationen.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är glädjen dock kortvarig, då många kommuner väntar ökade kostnader och sämre ekonomi redan år 2017.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom