Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Människor stjäl jobb från robotar”

2018-07-03 15:06
Foto: Helene rothstein

”Det stora samhällsproblemet är att massa människor tar jobben från robotar. Vi måste påskynda den omställningen.”

Det sade Epicenters utvecklingschef Hannes Sjöblad på ett seminarium om robotisering som Affärsvärlden arrangerade tillsammans med Deloitte i Almedalen på tisdagen.

I panelen var även Visitas ordförande Maud Olofsson, Klas Wåhlberg från Teknikföretagen och Anna Felländer, senior advisor på Boston Consulting Group och digitaliseringsekonom. Hon svarade snabbt Hannes Sjöblad och sade:

– Robotar ska absolut göra mer av våra arbetsuppgifter men däremot ska till exempel sjuksköterskor ägna sig åt det som vi människor är bäst på, såsom empati och intuition.

Att besöksnäringen kommer digitaliseras och automatiseras innebär att mellan 20 och 60 procent av de befintliga jobben inom besöksnäringen beräknas försvinna inom tolv år.

– Det drivs av två saker: dels kostnadssidan det är dyrt att ha folk anställda. Därtill går det också snabbare för kunderna. Sedan kommer besöksnäringen alltid vara personalintensiv, sade Maud Olofsson.

– Det är helt riktigt att inom människonära branscher kommer det alltid att behöva människor, sade Hannes Sjöblad.

När det gäller arbetsmarknaden sade Klas Wåhlberg att utvecklingen måste gå snabbare på grund av den demografiska struktur som finns i Sverige.

– Automation och digitaliseringsprocesserna måste accelerera. Det vi kan se vad gäller robotisering är att detta nu sker småskaligt. Människan är mycket närmare robotar idag än när jag inledde min karriär på Asea.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom