Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Minskad vinst för Telia

2019-07-18 07:43
Telias huvudkontor i Solna

"Trenden är rätt även om återhämtningen är långsam."

Telia står fast vid bolagets bedömning om att andra halvåret 2019 blir bättre än det första. Det framgår av Johan Dennelinds vd-ord i rapporten för det andra kvartalet.

Han skriver att bolaget fortsatt se förbättringar under resten av året.

"Intäktsåtgärderna, både redan införda och kommande under hösten, i kombination med kostnadsneddragningar, främst resurskostnader, är de främsta skälen till att vi kan upprepa en starkare andra halva av året än den första", skriver Telias vd.

"Trenden är rätt även om återhämtningen är långsam, främst på grund av en svag mobilutveckling inom konsumentsegmentet i Norge och en negativ mix i tjänsteintäkter i Finland", heter det vidare.

Telia har under andra kvartalet fortsatt att genomföra olika kommersiella åtgärder för att förbättra tjänsteintäkterna för året. I Sverige har bolaget bland annat ändrat och förenklat sin mobila tjänsteportfölj.

"Detta i kombination med de nyligen genomförda prisjusteringarna i den fasta tjänsteportföljen bör bidra till förbättrade tjänsteintäktstrender under det andra halvåret 2019", skriver vd Johan Dennelind i delårsrapporten.

Han skriver också att de operativa kostnaderna i Sverige är fortsatt för höga.

"Men givet redan genomförda aktiviteter såväl som ytterligare åtgärder som kommer att implementeras under det andra halvåret upprepar vi vår ambition att nå en minskning av de operativa kostnaderna med 3 procent under 2019", skriver han.

Kostnadsminskningen kommer främst att drivas av resurskostnader, heter det i rapporten.

Trenderna förbättrades under det andra kvartalet och justerad ebitda, på jämförbar bas och exklusive påverkan från redovisningsstandarden IFRS 16, sjönk med 3 procent, jämfört med 6 procent i det första kvartalet i Sverige.

Teliachefen upprepar vidare väntade effekter för koncernen av den nya verksamhetsmodellen, som är införlivad i Sverige sedan början av året.

"Vi är nöjda med effekterna och skyndar på införlivandet av de andra länderna, vilka alla kommer att läggas till de kommande 12 månaderna, då vi kommer att realisera potentiella synergier avseende rörelsekostnader och capex om 600-900 miljoner kronor respektive 500 miljoner kronor kommande år", skriver han.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom