Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Räntemarknaden får tummen ned av aktörerna

2019-12-02 11:15
Sveriges Riksbank, Brunkebergs torg. Foto: Johan Jeppsson/TT

Det är fler aktörer som anser att räntemarknaden generellt fungerar dåligt eller mycket dåligt jämfört med de som tycker att marknaden fungerar bra.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

"Bristen på likviditet, i spåren av skärpta regleringar och Riksbankens statsobligationsköp, uppges liksom tidigare vara det främsta skälet till detta", skriver Riksbanken.

Enkäten visar vidare att aktörerna bedömer att en upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina, och en global konjunkturavmattning, är det som främst skulle påverka det svenska finansiella systemet negativt.

Andra riskfaktorer är bland annat den svenska bostadsmarknaden, ett oordnat brittiskt utträde ur EU, kredit- och likviditetsrisker liksom cyberrisker och skärpta regelsystem som påverkar marknadens funktionssätt.

Riksbanken noterar vidare att de aktörer som minskat sitt risktagande hänvisar till den internationella osäkerheten som en av anledningarna.

"Det är framför allt marknadsgaranter som minskat sin risk medan investerare i stället ökat sin i en jakt på avkastning. En majoritet av aktörerna beskriver dock sitt risktagande som lågt eller neutralt", skriver Riksbanken.

Enkätsvaren visar också att de flesta aktörerna anser sig vara väl förberedda att hantera kredit- och motpartsrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. Däremot anser endast var tredje aktör att man är väl förberedd på att hantera cyberrisker och ännu färre, var femte, anser sig vara väl förberedd på att hantera klimatrelaterade risker.

Beträffande valutahandeln i svenska kronor upplever hälften av aktörerna att den fungerar väl, och bara var sjunde aktör anser att den fungerar dåligt.

"Flera aktörer menar att en mindre expansiv penningpolitik - med högre reporänta och minskade köp och innehav av statsobligationer - skulle få så väl valuta- som räntemarknaden att fungera bättre", noterar Riksbanken.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom