Sampo ökar utdelningen

2016-02-10 09:36 Affärsvärlden SIX

Den finska finanskoncernen Sampo redovisar en vinst före skatt på 413 miljoner euro (447) för det fjärde kvartalet 2015.

Nettoresultatet landade på 364 miljoner euro (391), och resultatet per aktie blev 0,65 euro (0,70).

Substansvärdet per aktie var 23,79 euro per den 31 december (22,63).

Nordea bidrog till resultatet med 173 miljoner euro (179).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,15 euro per aktie (1,95) för 2015.

Inför 2016 förväntar sig Sampo att samtliga affärsområden kommer att rapportera "bra rörelseresultat", där Nordeas bidrag väntas vara "signifikant".

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom