Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 61%
Börsvärde efter notering 347 Mkr
Teckningskurs 6.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-06
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 25 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag 24Sevenoffice
VD Staale Risa
Styrelseordförande Karl-Anders Gronland
Omsättning 76 Mkr
Antal anställda 50
Börsvärde efter notering 347 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.68 miljoner aktier (5%)
Antal aktier efter notering 53.35 miljoner
Hemsida 24sevenoffice.com/se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
24SevenOffice AS 276.1 Mkr 79.6%
Staale Risa 9.7 Mkr 2.8%
Truls Kristian Hauger 5.5 Mkr 1.6%
Karl-Anders Grönland 2 Mkr 0.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Humle 12.5 Mkr 31.3%
Oliver Molse, m.fl. 4 Mkr 10%
Quiq Distribution 4 Mkr 10%
Gerhard Dal 1.5 Mkr 3.8%
Stian Rustad 1 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 24.5 Mkr 61.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.