Om erbjudandet

Erbjudande 100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 701 Mkr
Teckningskurs 47 SEK
Sista teckningsdag 2019-12-06
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 75 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.8 Mkr (7.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Arctic Securities
Certified Adviser/Mentor Arctic Securities
Övriga rådgivare Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag 24Storage
VD Fredrik Sandelin
Styrelseordförande Jan-Olof Backman
Omsättning 69 Mkr
Antal anställda 30
Börsvärde efter notering 701 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.78 miljoner aktier (52.1%)
Antal aktier efter notering 14.92 miljoner
Hemsida 24storage.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ernström Kapital 137.2 Mkr 19.6%
Staffan Persson 105.8 Mkr 15.1%
Mikael Fogelberg 65.8 Mkr 9.4%
Fredrik Tilander 68.7 Mkr 9.8%
Per Josefsson Invest 45.9 Mkr 6.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Michael Fogelberg 20 Mkr 20%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Adrigo Asset Management 17 Mkr 17%
Consensus Asset Management 15 Mkr 15%
Ivar Kjellberg AB 15 Mkr 15%
Johan Thorell 15 Mkr 15%
Lovén & Helgesson Invest 7 Mkr 7%
Med flera
Totalt åtagande: 75 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.