Om erbjudandet

Erbjudande 18 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 81 Mkr
Teckningskurs 7.8 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-27
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor Sedermera FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag 2cureX
VD Ole Thastrup
Styrelseordförande Povl-Andre Bendz
Omsättning -
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 81 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 10.35 miljoner
Hemsida www.2curex.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ole Thastrup 29.5 Mkr 36.5%
Ulrich Spengler 8.6 Mkr 10.6%
FORCE Technology 8 Mkr 9.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 5 Mkr 27.1%
Gerhard Dal 1 Mkr 5.5%
Med flera
Totalt åtagande: 9.2 Mkr 50.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.