Om erbjudandet

Erbjudande 1831 Mkr (71% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 6491 Mkr
Teckningskurs 38 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-15
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 1030 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 71 Mkr (3.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie, Barclays
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Cederquist, Milbank LLP, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acast
VD Ross Adams
Styrelseordförande Andrea Gisle Joosen
Omsättning 676 Mkr
Antal anställda 221
Börsvärde efter notering 6491 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.51 miljoner aktier (1.5%)
Antal aktier efter notering 170.83 miljoner
Hemsida acast.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Alfvén & Didrikson via Garden Street Stories 828.1 Mkr 12.8%
Moor&Moor 742.2 Mkr 11.4%
Första AP-fonden 575.7 Mkr 8.9%
Swedbank Robur Fonder 561.4 Mkr 8.7%
Bonnier Ventures 551.3 Mkr 8.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Moor&Moor 125.8 Mkr 6.9%
Bonnier Ventures 105.8 Mkr 5.8%
Inbox Capital 69.5 Mkr 3.8%
Garden Street Stories 45.8 Mkr 2.5%
Johan Billgren 35 Mkr 1.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alecta 450 Mkr 24.6%
Kuvari Partners 180 Mkr 9.8%
Lugard Road Capital 150 Mkr 8.2%
Handelsbanken Fonder 150 Mkr 8.2%
Första AP-fonden 100 Mkr 5.5%
Totalt åtagande: 1030 Mkr 56.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.