Om erbjudandet

Erbjudande 1831 Mkr (71% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 6491 Mkr
Teckningskurs 38 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-15
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 1030 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 71 Mkr (3.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie, Barclays
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Cederquist, Milbank, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acast
VD Ross Adams
Styrelseordförande Andrea Gisle Joosen
Omsättning 676 Mkr
Antal anställda 221
Börsvärde efter notering 6491 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.51 miljoner aktier (1.5%)
Antal aktier efter notering 170.83 miljoner
Hemsida acast.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Alfvén & Didrikson via Garden Street Stories 828.1 Mkr 12.8%
Moor&Moor 742.2 Mkr 11.4%
Första AP-fonden 575.7 Mkr 8.9%
Swedbank Robur Fonder 561.4 Mkr 8.6%
Bonnier Ventures 551.3 Mkr 8.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Moor&Moor 125.8 Mkr 6.9%
Bonnier Ventures 105.8 Mkr 5.8%
Inbox Capital 69.5 Mkr 3.8%
Garden Street Stories 45.8 Mkr 2.5%
Johan Billgren 35 Mkr 1.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alecta 450 Mkr 24.6%
Kuvari Partners 180 Mkr 9.8%
Lugard Road Capital 150 Mkr 8.2%
Handelsbanken Fonder 150 Mkr 8.2%
Första AP-fonden 100 Mkr 5.5%
Totalt åtagande: 1030 Mkr 56.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.