Om erbjudandet

Erbjudande 150 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 446 Mkr
Teckningskurs 25 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-24
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 120 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.2 Mkr (4.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aktieinvest, Moll Wendén

Bolagsfakta vid notering

Bolag Acconeer
VD Lars Lindell
Styrelseordförande Bengt Gunnar Adolfsson
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 20
Börsvärde efter notering 446 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.03 miljoner aktier (39.4%)
Antal aktier efter notering 17.83 miljoner
Hemsida www.acconeer.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
BGA Invest 67.9 Mkr 15.2%
Winplantan 55.6 Mkr 12.5%
Uniquest 15.1 Mkr 3.4%
Dreamtech 15.1 Mkr 3.4%
Almi 15.4 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
BGA Invest Ingen uppgift Ingen uppgift
Winplantan Ingen uppgift Ingen uppgift
Almi Ingen uppgift Ingen uppgift
Tomas Rex Ingen uppgift Ingen uppgift
H.Ljung Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 120 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.