Om erbjudandet

Erbjudande 3480 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 3500 Mkr
Teckningskurs 100 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 2080 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 60 Mkr (1.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Avanza Bank, Cederquist, Nord Advokater

Bolagsfakta vid notering

Bolag ACQ Bure
VD Henrik Blomquist
Styrelseordförande Patrik Tigerschiöld
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 3500 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0%
Antal aktier efter notering 35 miljoner
Hemsida www.acq.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bure 700 Mkr 20%
AMF Pensionsförsäkring 380 Mkr 10.9%
Fjärde AP-Fonden 350 Mkr 10%
AMF Fonder 300 Mkr 8.6%
SEB Fonder 200 Mkr 5.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bure 680 Mkr 19.5%
AMF Pensionsförsäkring 380 Mkr 10.9%
Fjärde AP-Fonden 350 Mkr 10.1%
AMF Fonder 300 Mkr 8.6%
SEB Fonder 200 Mkr 5.8%
Med flera
Totalt åtagande: 2080 Mkr 59.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.