Om erbjudandet

Erbjudande 435 Mkr (62% nyemission)
Säkrad andel (%) 36%
Börsvärde efter notering 803 Mkr
Teckningskurs 50.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-05
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 155 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 46 Mkr (10.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB, Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare DNB, Vinge, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Actic
VD Christer Zaar
Styrelseordförande Erik Lautmann
Omsättning 802 Mkr
Antal anställda 703
Börsvärde efter notering 803 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 15.9 miljoner
Hemsida www.acticgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Actic International 358.7 Mkr 44.7%
Athanese Industrial 37.2 Mkr 4.6%
Swedbank Robur 29.9 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Actic International 165 Mkr 37.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Athanese Industrial 60 Mkr 13.8%
Swedbank Robur 48.2 Mkr 11.1%
AP4 46.6 Mkr 10.7%
Totalt åtagande: 155 Mkr 35.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.