Om erbjudandet

Erbjudande 1000 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 38%
Börsvärde efter notering 1250 Mkr
Teckningskurs 100 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-25
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 379 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 41 Mkr (4.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Handelsbanken, Baker & McKenzie, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aligro Planet Acquisition Company
VD Peder Egnell
Styrelseordförande Richard Båge
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 1250 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.34 miljoner aktier (26.7%)
Antal aktier efter notering 12.5 miljoner
Hemsida www.apac.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Hans Eckerström via bolag 107.9 Mkr 8.6%
M2 Asset Management 100 Mkr 8%
Carnegie Fonder 95 Mkr 7.6%
Richard Båge 77.9 Mkr 6.2%
Peder Egnell via bolag 60.8 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
M2 Asset Management 100 Mkr 10%
Carnegie Fonder 95 Mkr 9.5%
Altira 50 Mkr 5%
Stena Finans 50 Mkr 5%
Hans Eckerström via bolag 50 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 379.3 Mkr 37.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.