Om erbjudandet

Erbjudande 1992 Mkr (10% nyemission)
Säkrad andel (%) 48%
Börsvärde efter notering 5071 Mkr
Teckningskurs 75 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-29
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 950 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 60 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Nordea
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Vinge, Latham & Watkins, Danske Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ambea
VD Fredrik Gren
Styrelseordförande Lena Hofsberger
Omsättning 5690 Mkr
Antal anställda 14000
Börsvärde efter notering 5071 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 67.62 miljoner
Hemsida www.ambea.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Actor SCA 2544.8 Mkr 50.2%
Öresund 200 Mkr 3.9%
Fidelity 200 Mkr 3.9%
Didner Gerge 150 Mkr 3%
Catella 150 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Actor SCA 1789.6 Mkr 89.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fidelity 200 Mkr 10%
Öresund 200 Mkr 10%
Didner Gerge 150 Mkr 7.5%
Carve Capital 150 Mkr 7.5%
Catella 150 Mkr 7.5%
Med flera
Totalt åtagande: 950 Mkr 47.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.