Om erbjudandet

Erbjudande 60 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 72%
Börsvärde efter notering 325 Mkr
Teckningskurs 20.5 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2021-06-29
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 43 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6.8 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Nordic Issuing, Lago Kapital, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Amniotics
VD Kåre Engkilde
Styrelseordförande Peter Buhl Jensen
Omsättning -
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 325 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.6 miljoner aktier (35.3%)
Antal aktier efter notering 15.86 miljoner
Hemsida www.amniotics.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Stigsson via LSCS Invest 37.4 Mkr 11.5%
Marcus Larsson via Deflexum 35.9 Mkr 11%
Christer Fåhraeus via Theope Seed Capital 32.6 Mkr 10%
Parimus Invest 19.1 Mkr 5.9%
Epiprocure Management 16.2 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rothesay Limited 10 Mkr 16.7%
Tass 5 Mkr 8.3%
Lars Stigsson via LSCS Invest 4 Mkr 6.7%
Christer Fåhraeus via Theop Seed Capital 4 Mkr 6.7%
Marcus Larsson via Deflexum 4 Mkr 6.7%
Med flera
Totalt åtagande: 43 Mkr 71.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.