Om erbjudandet

Erbjudande 400 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 85%
Börsvärde efter notering 4244 Mkr
Teckningskurs 67.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-13
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 339 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 22 Mkr (5.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Arlandastad
VD Dieter Sand
Styrelseordförande Peter Wågström
Omsättning 144 Mkr
Antal anställda 59
Börsvärde efter notering 4244 Mkr
Nyckelpersoners ägande 28.26 miljoner aktier (45%)
Antal aktier efter notering 62.88 miljoner
Hemsida arlandastadgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Per Taube via Gelba Management 1885.4 Mkr 44.4%
SBB i Norden AB 865.3 Mkr 20.4%
Björn Savén via Styviken Invest 372.6 Mkr 8.8%
Prior & Nilsson Fonder 50 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
SBB i Norden AB 288.6 Mkr 72.1%
Prior & Nilsson Fonder 50 Mkr 12.5%
Totalt åtagande: 338.5 Mkr 84.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.