Om erbjudandet

Erbjudande 347 Mkr (86% nyemission)
Säkrad andel (%) 81%
Börsvärde efter notering 2106 Mkr
Teckningskurs 56 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-14
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 280 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 17 Mkr (4.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare DNB
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aros Bostad stamaktie
VD Magnus Andersson
Styrelseordförande Johan A. Gustavsson
Omsättning 81 Mkr
Antal anställda 24
Börsvärde efter notering 2106 Mkr
Nyckelpersoners ägande 18.7 miljoner aktier (49.7%)
Antal aktier efter notering 37.61 miljoner
Hemsida arosbostad.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan A. Gustavsson via Vencom Residential 409.5 Mkr 19.4%
Samir Taha via Sultanen Invest 339 Mkr 16.1%
Per Rutegård via PRP Management 224.5 Mkr 10.7%
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 195 Mkr 9.3%
LMK Venture 138.4 Mkr 6.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
LMK Venture 47.5 Mkr 13.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rutger Arnhult via M2 Asset Management 100 Mkr 28.8%
Skandia Liv och Skandia Fonder 100 Mkr 28.8%
PriorNilsson 40 Mkr 11.5%
Bell Rock Capital Management 20 Mkr 5.8%
Cicero Fonder 20 Mkr 5.8%
Totalt åtagande: 280 Mkr 80.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.