Om erbjudandet

Erbjudande 143 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 90%
Börsvärde efter notering 329 Mkr
Teckningskurs 21 SEK
Sista teckningsdag 2018-09-13
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 129 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 13 Mkr (9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Fredersen Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Asarina Pharma
VD Peter Nordkild
Styrelseordförande Paul de Potocki
Omsättning -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 329 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.97 miljoner aktier (6.2%)
Antal aktier efter notering 15.69 miljoner
Hemsida www.asarinapharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kurma Biofund 56.1 Mkr 17%
Rosetta Capital 43.2 Mkr 13.1%
Östersjöstiftelsen 49.4 Mkr 15%
Sectoral Assett Management 25 Mkr 7.6%
Swedbank Robur 25 Mkr 7.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sectoral Assett Management 25 Mkr 17.5%
Swedbank Robur 25 Mkr 17.5%
Östersjöstiftelsen 17 Mkr 11.9%
Catella 15 Mkr 10.5%
Kurma Biofond 10 Mkr 7%
Med flera
Totalt åtagande: 129 Mkr 90.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.