Om erbjudandet

Erbjudande 329 Mkr (19% nyemission)
Säkrad andel (%) 61%
Börsvärde efter notering 1323 Mkr
Teckningskurs 30 SEK
Sista teckningsdag 2017-07-05
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 201 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor Pareto
Övriga rådgivare Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aspire Global
VD Tsachi Maimon
Styrelseordförande Carl Klingberg
Omsättning 654 Mkr
Antal anställda 146
Börsvärde efter notering 1323 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 44.09 miljoner
Hemsida www.aspireglobal.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Barak Matalon 383.4 Mkr 29%
Eliyaho Azir 238.9 Mkr 18.1%
Pinhas Zahavi 238.9 Mkr 18.1%
Aharon Aran 5.6 Mkr 0.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Barak Matalon 96.6 Mkr 29.4%
Eliyaho Azir 61.1 Mkr 18.6%
Pinhas Zahavi 61.1 Mkr 18.6%
Aharon Aran 24.4 Mkr 7.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 100 Mkr 30.4%
Med flera
Totalt åtagande: 201 Mkr 61.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.