Om erbjudandet

Erbjudande 215 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 38%
Börsvärde efter notering 726 Mkr
Teckningskurs 8.95 DKK
Sista teckningsdag 2019-11-29
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 82 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (7.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Tofte & Company
Certified Adviser/Mentor Tofte & Company
Övriga rådgivare BKH Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Astralis Group
VD Anders Hørsholt och Nikolaj Nyholm
Styrelseordförande Jette Nygaard-Andersen
Omsättning 42 Mkr
Antal anställda 30
Börsvärde efter notering 726 Mkr
Nyckelpersoners ägande 27.2 miljoner aktier (47.9%)
Antal aktier efter notering 56.76 miljoner
Hemsida www.astralisgroup.net
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nikolaj Nyholm 190.1 Mkr 26.2%
Jakob Lund Kristensen 102.3 Mkr 14.1%
Claus Zibrandtsen 23.4 Mkr 3.2%
Anders Hørsholt 12.6 Mkr 1.7%
Christian Swane Mourier 10.7 Mkr 1.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Swane Mourier 10.7 Mkr 5%
Jesper Mourier 10.7 Mkr 5%
Sye Wai Chan 4.9 Mkr 2.3%
Christopher Kjaer 4.3 Mkr 2%
Claus Zibrandtsen 1.4 Mkr 0.7%
Totalt åtagande: 81.5 Mkr 38%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.