Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 78 Mkr
Teckningskurs 0.6 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-30
Antal flaggor 10 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 10 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Attana
VD Teodor Aastrup
Styrelseordförande Arne Nabseth
Omsättning -
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 78 Mkr
Nyckelpersoners ägande 43.84 miljoner aktier (33.9%)
Antal aktier efter notering 129.26 miljoner
Hemsida www.attana.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Teodor Aastrup 20.9 Mkr 27%
Vicama 9.2 Mkr 11.8%
Capensor 4.3 Mkr 5.6%
Arne Nabseth 3.9 Mkr 5.1%
Sebastian Enrooth 3.3 Mkr 4.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ospecifierat garantikonsortium 10 Mkr 66.7%
Totalt åtagande: 10 Mkr 66.7%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.