Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 68%
Börsvärde efter notering 1200 Mkr
Teckningskurs 56 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-04
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 410 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 25 Mkr (4.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Danske Bank, Gernandt & Danielsson, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Balco
VD Kenneth Lundahl
Styrelseordförande Lennart Kalén
Omsättning 929 Mkr
Antal anställda 314
Börsvärde efter notering 1200 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 21.43 miljoner
Hemsida www.balcogroup.se/sv/hem
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Segulah 456.5 Mkr 38%
Erik Selin 125 Mkr 10.4%
Swedbank Robur 75 Mkr 6.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Segulah 600 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Erik Selin 125 Mkr 20.8%
Swedbank Robur 75 Mkr 12.5%
Vätterleden 35 Mkr 5.8%
Lazard 35 Mkr 5.8%
LMK 35 Mkr 5.8%
Med flera
Totalt åtagande: 410 Mkr 68.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.