Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Teckningskurs 9.2 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-25
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 9 Mkr
Emissionskostnad 2.6 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Aktieinvest, Vinge, Nordnet Bank, Västra Hamnen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bambuser
VD Hans Eriksson
Styrelseordförande Ingrid Bojner
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 15.17 miljoner
Hemsida bambuser.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Måns Adler 20.4 Mkr 14.6%
LMK 10.5 Mkr 7.6%
Almi 19.2 Mkr 13.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 4 Mkr 16.7%
Jens Miöen 1.5 Mkr 6.3%
Gerhard Dal 1 Mkr 4.2%
Fredrik Lundgren 1 Mkr 4.2%
Med flera
Totalt åtagande: 9 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 4.5 Mkr 18.8%
Jens Miöen 1.5 Mkr 6.3%
Gerhard Dal 1 Mkr 4.2%
Fredrik Lundgren 1 Mkr 4.2%
Med flera
Totalt åtagande: 9 Mkr 37.5%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.