Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 35%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 5.85 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-05
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bibb Instruments
VD Fredrik Lindblad
Styrelseordförande Erik von Schenck
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 8.23 miljoner
Hemsida www.bibbinstruments.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
CHWA Konsult 19.6 Mkr 40.7%
LU Holding 8.3 Mkr 17.2%
Fårö Capital 0.5 Mkr 1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 3.2 Mkr 24.2%
Bruno Walther 0.1 Mkr 0.6%
Charles Walther 0.1 Mkr 0.9%
Fårö Capital 0.5 Mkr 3.9%
Med flera
Totalt åtagande: 4.6 Mkr 35.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.