Om erbjudandet

Erbjudande 75 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 6%
Börsvärde efter notering 316 Mkr
Teckningskurs 5.5 EUR
Sista teckningsdag 2018-02-18
Antal flaggor 8 stycken
Teckningsåtagande 4 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8.8 Mkr (11.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Aalto Capital
Certified Adviser/Mentor Stockholm CA
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Regin

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bioactive Bone Substitutes
VD Pekka Jalovaara
Styrelseordförande Jarmo Halonen
Omsättning -
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 316 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.53 miljoner aktier (9.1%)
Antal aktier efter notering 5.86 miljoner
Hemsida www.bbs-artebone.fi
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Finha Capital 4.5 Mkr 13.9%
P.Jalovaara 2.9 Mkr 9.1%
J.Halonen 0.7 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 4.4 Mkr 5.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.