Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 85%
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Teckningskurs 3.67 SEK
Sista teckningsdag 2017-09-26
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 15 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (21.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bublar
VD Magnus Granqvist
Styrelseordförande Staffan Eklöw
Omsättning -
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.9 miljoner
Hemsida bublar.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kenneth Häggmark 9.2 Mkr 10.5%
Margnus Granqvist 9.2 Mkr 10.5%
Need Invest 6.6 Mkr 7.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Need Invest 1.5 Mkr 6.4%
Henrik Melinder 0.5 Mkr 2.1%
G&W FK 0.9 Mkr 3.8%
Niclas Löwgren 0.1 Mkr 0.3%
Med flera
Totalt åtagande: 5 Mkr 85.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 7 Mkr 29.8%
Göran Källebo 1.5 Mkr 6.4%
Göran Månsson 1 Mkr 4.3%
Feat Invest 0.6 Mkr 2.6%
Med flera
Totalt åtagande: 15 Mkr 63.8%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.