Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 24 SEK
Sista teckningsdag 2018-03-05
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.9 Mkr (15.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Gerard Jones, MAQS, Reddy Charlton, Hagberg & Aneborn FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag BuildData Group
VD Brendan O'Riordan
Styrelseordförande Brian McGuire
Omsättning 24 Mkr
Antal anställda 31
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.51 miljoner aktier (49.5%)
Antal aktier efter notering 7.08 miljoner
Hemsida www.zutec.com/site
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
B.McGuire 57.7 Mkr 34%
M.White 11.5 Mkr 6.8%
Humle 10 Mkr 5.9%
Ålandsbanken 7 Mkr 4.1%
Oliver Molse, m.fl. 6 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Humle 10 Mkr 20%
Ålandsbanken 7.1 Mkr 14.2%
Oliver Molse, m.fl. 6 Mkr 12%
LMK 4 Mkr 8%
Jens Miöen 3 Mkr 6%
Med flera
Totalt åtagande: 40 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.