Om erbjudandet

Erbjudande 1408 Mkr (25% nyemission)
Säkrad andel (%) 18%
Börsvärde efter notering 5100 Mkr
Teckningskurs 47.5 SEK (45 - 50)
Sista teckningsdag 2018-03-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 250 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 29 Mkr (2.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare SEB, Joh. Berenberg Gossler & Co, Baker McKenzie, Cederquist

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bygghemma
VD Mikael Olander
Styrelseordförande Henrik Theilbjorn
Omsättning 4419 Mkr
Antal anställda 812
Börsvärde efter notering 5100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.56 miljoner aktier (9.8%)
Antal aktier efter notering 107.37 miljoner
Hemsida www.bygghemma.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital 2498.2 Mkr 49%
Mikael Olander 253.7 Mkr 5%
Martin Edblad 44.6 Mkr 0.9%
Peter Rosvall 44.6 Mkr 0.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital 943.3 Mkr 67%
Mikael Olander 63.4 Mkr 4.5%
Martin Edblad 44.6 Mkr 3.2%
Peter Rosvall 44.6 Mkr 3.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
ATP 150 Mkr 10.7%
Creades 100 Mkr 7.1%
Totalt åtagande: 250 Mkr 17.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.