Om erbjudandet

Erbjudande 1408 Mkr (25% nyemission)
Säkrad andel (%) 18%
Börsvärde efter notering 5100 Mkr
Teckningskurs 47.5 SEK (45 - 50)
Sista teckningsdag 2018-03-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 250 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 29 Mkr (2.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare SEB, Berenberg Bank, Baker & McKenzie, Cederquist

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bygghemma
VD Mikael Olander
Styrelseordförande Henrik Theilbjorn
Omsättning 4419 Mkr
Antal anställda 812
Börsvärde efter notering 5100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.56 miljoner aktier (9.8%)
Antal aktier efter notering 107.37 miljoner
Hemsida www.bygghemma.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital 2498.2 Mkr 49%
Mikael Olander 253.7 Mkr 5%
Martin Edblad 44.6 Mkr 0.9%
Peter Rosvall 44.6 Mkr 0.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital 943.3 Mkr 67%
Mikael Olander 63.4 Mkr 4.5%
Martin Edblad 44.6 Mkr 3.2%
Peter Rosvall 44.6 Mkr 3.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
ATP 150 Mkr 10.7%
Creades 100 Mkr 7.1%
Totalt åtagande: 250 Mkr 17.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.