Om erbjudandet

Erbjudande 118 Mkr (68% nyemission)
Säkrad andel (%) 68%
Börsvärde efter notering 580 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-21
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 80 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.3 Mkr (3.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cedergrenska
VD Niklas Pålsson
Styrelseordförande Christian Drougge
Omsättning 552 Mkr
Antal anställda 578
Börsvärde efter notering 580 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.25 miljoner aktier (53.9%)
Antal aktier efter notering 11.6 miljoner
Hemsida www.cedergrenska.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Niklas Pålsson 102 Mkr 17.6%
Håkan Söderström 86.9 Mkr 15%
Daniel Andersson via bolag 63 Mkr 10.9%
Christian Drougge via bolag 61 Mkr 10.5%
David Sandgren via bolag 54.5 Mkr 9.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Niklas Pålsson 14 Mkr 11.9%
Håkan Söderström 14 Mkr 11.9%
David Sandgren genom bolag 12 Mkr 10.2%
Christian Drougge via Berkshore 6 Mkr 5.1%
Daniel Andersson via bolag 4 Mkr 3.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Enter Fonder 35 Mkr 29.7%
FE Fonder 25 Mkr 21.2%
Prior & Nilsson Fonder 20 Mkr 17%
Totalt åtagande: 80 Mkr 67.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.