Om erbjudandet

Erbjudande 5 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Teckningskurs 25 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-21
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 5 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (19% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag CGit Holding
VD Mattias Bergkvist
Styrelseordförande Leif Nord
Omsättning 57 Mkr
Antal anställda 25
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1 miljoner aktier (63.5%)
Antal aktier efter notering 1.58 miljoner
Hemsida www.cgit.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Gustavsson 10.8 Mkr 27.5%
Morgan Fjellberg 6.7 Mkr 16.9%
Leif Nord 5 Mkr 12.7%
New Equity Venture 9.4 Mkr 23.9%
Mattias Bergkvist 2.5 Mkr 6.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 2 Mkr 40%
Per Nilsson 1.5 Mkr 30%
Gerhard Dal 1 Mkr 20%
Jimmy Jönsson 1 Mkr 20%
Totalt åtagande: 5 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.