Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 69 Mkr
Teckningskurs 19 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-15
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 15 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.1 Mkr (10.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag Chordate
VD Fredrik Henckel
Styrelseordförande Henrik Rammer
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 69 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 3.62 miljoner
Hemsida www.chordate.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Henrik Rammer 9.6 Mkr 13.9%
Tiven GmbH 10.2 Mkr 14.8%
Vilhelm Sundström 4 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
GoMobile 1 Mkr 5%
Mangold FK 1.9 Mkr 9.3%
Oliver Molse, m.fl. 0.3 Mkr 1.5%
Vilhelm Sundström 4 Mkr 20%
Lage Jonason 0.5 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 14.6 Mkr 73%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.