Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Teckningskurs 8.2 SEK
Sista teckningsdag 2020-11-25
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 19 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.6 Mkr (10.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Ingen uppgift
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Circhem
VD Christina Hillforth
Styrelseordförande Mats Persson
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.99 miljoner aktier (7.7%)
Antal aktier efter notering 12.79 miljoner
Hemsida circhem.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Futur Pension 12.8 Mkr 12.2%
Almi Invest 12.1 Mkr 11.6%
Anders Wiger 10 Mkr 9.5%
Håkan Jensen 8.7 Mkr 8.3%
Johan Norell Bergendahl 6.3 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 4 Mkr 16%
Modelio Equity 2 Mkr 8%
Tommy Mårtensson 1 Mkr 4%
Oscar Molse 1 Mkr 4%
Anders Wiger 1 Mkr 4%
Med flera
Totalt åtagande: 18.5 Mkr 74%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.