Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Teckningskurs 27 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-17
Antal flaggor 10 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 12 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (20% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Eminova

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cloudrepublic
VD Alexander Kehrer
Styrelseordförande Ari Liukko
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda i.u.
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 1.89 miljoner
Hemsida www.cloudrepublic.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ari Liukko 15.2 Mkr 29.9%
Alexander Kehrer 7.4 Mkr 14.5%
Peter Peldan 5.3 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. Ingen uppgift Ingen uppgift
Rune Löderup Ingen uppgift Ingen uppgift
Göran Månsson Ingen uppgift Ingen uppgift
Dividend Ingen uppgift Ingen uppgift
Capensor Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 3 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. Ingen uppgift Ingen uppgift
Rune Löderup Ingen uppgift Ingen uppgift
G.Månsson Ingen uppgift Ingen uppgift
Dividend Ingen uppgift Ingen uppgift
Capensor Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 12 Mkr 80%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.