Om erbjudandet

Erbjudande 151 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 83%
Börsvärde efter notering 2988 Mkr
Teckningskurs 44.9 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-02
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 126 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7.5 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Coinshares
VD Jean-Marie Mognetti
Styrelseordförande Daniel Masters
Omsättning 167 Mkr
Antal anställda 46
Börsvärde efter notering 2988 Mkr
Nyckelpersoners ägande 30.25 miljoner aktier (45.5%)
Antal aktier efter notering 66.55 miljoner
Hemsida coinshares.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Masters 675.1 Mkr 22.6%
Jean-Marie Mognetti 530.9 Mkr 17.8%
Russel Newton 373 Mkr 12.5%
ALCC Holdings 246.3 Mkr 8.2%
AH 246.3 Mkr 8.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Daniel Masters 15.8 Mkr 10.4%
Jean-Marie Mognetti via bolag 15.8 Mkr 10.4%
Russel Newton 14.1 Mkr 9.3%
Vicim 11.3 Mkr 7.5%
Mangold FK 5.5 Mkr 3.7%
Med flera
Totalt åtagande: 125.5 Mkr 83.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.