Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 48%
Börsvärde efter notering 46 Mkr
Teckningskurs 6.7 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-04
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Compare IT
VD Kerstin Lindqvist Toms
Styrelseordförande Jeanette Andersson
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 46 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.85 miljoner
Hemsida www.compare-it.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jimmy Björkman 8.4 Mkr 18.3%
Martin Strandqvist 8.4 Mkr 18.3%
Extrico 4.7 Mkr 10.3%
Jelifa 3.1 Mkr 6.7%
Poqvint 2.6 Mkr 5.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Berger, m.fl. 0.3 Mkr 3.1%
Oliver Molse, m.fl. 1.1 Mkr 10.8%
Gerhard Dal 0 Mkr 0.1%
Med flera
Totalt åtagande: 4.8 Mkr 47.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.