Notering avbröts 2018-11-27

Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 78 Mkr
Teckningskurs 6.5 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-23
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.6 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aqurat, Fredersen Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag D&Company Nordic
VD Ralph Dahlin
Styrelseordförande Stefan Wilhelmsson
Omsättning 38 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 78 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.97 miljoner aktier (8.1%)
Antal aktier efter notering 12.05 miljoner
Hemsida www.dcompanynordic.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
UTN Holding 15.8 Mkr 20.2%
Falvir 11.7 Mkr 14.9%
Nils Wikström 4 Mkr 5.1%
Hammarby Storgård 4 Mkr 5.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
UTN Holding 3.4 Mkr 16.6%
Falvir 2.5 Mkr 12.1%
BaulosCapital Belgium 1 Mkr 4.8%
Peter Strand 1 Mkr 4.8%
Alexander Shoeneck 0.5 Mkr 2.4%
Med flera
Totalt åtagande: 11.5 Mkr 55.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.