Om erbjudandet

Erbjudande 57 Mkr (26% nyemission)
Säkrad andel (%) 29%
Börsvärde efter notering 172 Mkr
Teckningskurs 35 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-30
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 17 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (4.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag DevPort
VD Nils Malmros
Styrelseordförande Per Rodert
Omsättning 211 Mkr
Antal anställda 203
Börsvärde efter notering 172 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.43 miljoner aktier (29%)
Antal aktier efter notering 4.91 miljoner
Hemsida www.devport.se/vi-ar-devport
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
SEBI Holding 48.9 Mkr 28.5%
Per Rodert 13.5 Mkr 7.8%
Nils Malmros 7.6 Mkr 4.4%
Bertil Nordenberg 8.1 Mkr 4.7%
Gormac 6.5 Mkr 3.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 16.8 Mkr 29.5%
Totalt åtagande: 16.8 Mkr 29.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.