Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 20%
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Teckningskurs 5.15 SEK
Sista teckningsdag 2018-05-24
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (12.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Dicot
VD Göran Beijer
Styrelseordförande Lars Jonsson
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.1 miljoner aktier (55.8%)
Antal aktier efter notering 7.35 miljoner
Hemsida dicot.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jarl Wikberg 21.1 Mkr 55.8%
Bertil Lindkvist 3 Mkr 7.9%
Gerhard Dal 1 Mkr 2.7%
UU Holding 1.7 Mkr 4.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bertil Lindkvist 0.5 Mkr 4.6%
Rune Löderup 0.5 Mkr 4.6%
Jarl Wikberg 0.1 Mkr 0.9%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 0.9%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 2.2 Mkr 19.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.