Om erbjudandet

Erbjudande 3 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 27 Mkr
Teckningskurs 18 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-19
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.4 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Mangold FK, Invesdor

Bolagsfakta vid notering

Bolag Dr Sannas
VD Daniel Ehdin
Styrelseordförande Sanna Ehdin Anandala
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 27 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.97 miljoner aktier (64.1%)
Antal aktier efter notering 1.52 miljoner
Hemsida sannashop.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sanna Relations 9 Mkr 32.9%
Stavsborg Invest 8.4 Mkr 30.9%
Alexander Schmidt 0.6 Mkr 2.3%
Augment Partners 0.4 Mkr 1.4%
Ulla Wendt 0.4 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.