Om erbjudandet

Erbjudande 150 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 698 Mkr
Teckningskurs 19 SEK
Sista teckningsdag 2019-07-10
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Naventus Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Törngren Magnell, Nordnet Bank, Avanza Bank, Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Eco Wave Power
VD Inna Braverman
Styrelseordförande Mats Andersson
Omsättning -
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 698 Mkr
Nyckelpersoners ägande 23.5 miljoner aktier (64%)
Antal aktier efter notering 36.74 miljoner
Hemsida www.ecowavepower.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Inna Braverman 223.3 Mkr 32%
David Leb 223.3 Mkr 32%
Pirveli Investments 37.1 Mkr 5.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.