Om erbjudandet

Erbjudande 315 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 899 Mkr
Teckningskurs 42 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 210 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8.5 Mkr (2.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Handelsbanken
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Avanza Bank, Vinge, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Embellence Group
VD Olle Svensk
Styrelseordförande Morten Falkenberg
Omsättning 570 Mkr
Antal anställda 210
Börsvärde efter notering 899 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.36 miljoner aktier (1.7%)
Antal aktier efter notering 21.4 miljoner
Hemsida www.embellencegroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
WA Wallvision 584.2 Mkr 65%
Strand Kapitalförvaltning 80 Mkr 8.9%
PriorNilsson Fonder 40 Mkr 4.5%
FE Småbolag Sverige 25 Mkr 2.8%
Gerald Engström 25 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
WA Wallvision 314.6 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Strand Kapitalförvaltning 80 Mkr 25.4%
PriorNilsson Fonder 40 Mkr 12.7%
FE Småbolag Sverige 25 Mkr 8%
Gerald Engström 25 Mkr 8%
Provobis 25 Mkr 8%
Med flera
Totalt åtagande: 210 Mkr 66.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.