Om erbjudandet

Erbjudande 315 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 899 Mkr
Teckningskurs 42 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 210 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8.5 Mkr (2.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Handelsbanken
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Avanza Bank, Vinge, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Embellence Group
VD Olle Svensk
Styrelseordförande Morten Falkenberg
Omsättning 570 Mkr
Antal anställda 210
Börsvärde efter notering 899 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.36 miljoner aktier (1.7%)
Antal aktier efter notering 21.4 miljoner
Hemsida www.embellencegroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
WA Wallvision 584.2 Mkr 65%
Strand Kapitalförvaltning 80 Mkr 8.9%
PriorNilsson Fonder 40 Mkr 4.5%
FE Småbolag Sverige 25 Mkr 2.8%
Gerald Engström 25 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
WA Wallvision 314.6 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Strand Kapitalförvaltning 80 Mkr 25.4%
PriorNilsson Fonder 40 Mkr 12.7%
FE Småbolag Sverige 25 Mkr 8%
Gerald Engström 25 Mkr 8%
Provobis 25 Mkr 8%
Med flera
Totalt åtagande: 210 Mkr 66.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.