Om erbjudandet

Erbjudande 28 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 43%
Börsvärde efter notering 202 Mkr
Teckningskurs 6.9 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-11
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Enersize
VD Sami Mykkänen
Styrelseordförande Christian Merheim
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 202 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 29.23 miljoner
Hemsida enersize.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Cleantech Invest 72.7 Mkr 36.1%
Thorkel Investments 13.5 Mkr 6.7%
Sami Mykkänen 12.5 Mkr 6.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Scania Growth Capital 2.9 Mkr 10.4%
Swedish Growth Fund 1.5 Mkr 5.3%
Sedermera-kunder 6.3 Mkr 22.5%
Med flera
Totalt åtagande: 11.9 Mkr 42.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.