Notering avbröts 2018-04-30

Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 36 Mkr
Teckningskurs 5.5 SEK
Sista teckningsdag 2018-04-11
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 7 Mkr
Emissionskostnad 0.8 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Entella
VD Tony Selin
Styrelseordförande Peter Jakobsson
Omsättning 11 Mkr
Antal anställda 60
Börsvärde efter notering 36 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.28 miljoner aktier (34.5%)
Antal aktier efter notering 6.6 miljoner
Hemsida entella.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
NS Ventures 8.9 Mkr 24.4%
Peter Jakobsson 5.6 Mkr 15.5%
Rober Risberg 5.6 Mkr 15.5%
Thomas Jansson 3.9 Mkr 10.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Jonas Litborn 2 Mkr 30.3%
NS Ventures 1.1 Mkr 16.7%
Peter Jakobsson 1 Mkr 15.2%
Tobias Ottosson 1 Mkr 15.2%
Mikael Rosenkrantz 0.5 Mkr 7.6%
Med flera
Totalt åtagande: 6.6 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.