Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 94 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2020-09-18
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.2 Mkr (11% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag ES Group
VD Fredrik Sävenstrand
Styrelseordförande Leif Åkerblad
Omsättning 43 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 94 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.57 miljoner aktier (54.8%)
Antal aktier efter notering 4.68 miljoner
Hemsida energysave.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Fredrik Sävenstrand via bolag 23.9 Mkr 25.5%
Christian Gulbrandsen 23.9 Mkr 25.5%
Gerhard Dal 8.4 Mkr 9%
Zhongshan Amitime Electronic 5.9 Mkr 6.3%
Cormac Invest 3.4 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gerhard Dal 4.6 Mkr 23%
Henrik Nilsson 1.6 Mkr 8%
Cormac Invest 1 Mkr 5%
Linus Lindsröm 0.7 Mkr 3.5%
Myrevarv Invest 0.5 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 12 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.